Ogłoszenia

Konsultacje dnia 15-03-2016 odbędą się w godzinach: 9:00-10:00

Konsultacje :

Gabinet 236 środa  godz. 7:30-9:30