Publikacje

  1. HERBIN, Paweł; PAJOR, Mirosław, EGZOSZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ – MODEL Z WYKORZYSTANIEM RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW RUCHU, “Modelowanie inżynierskie”2015, nr 57
  2. HERBIN, Paweł; PAJOR, Mirosław; STATECZNY, Kamil. Six-axis control joystick based on tensometric beamAdvances in Manufacturing Science and Technology, 2016, 40.4: 33–41.
  3. HERBIN, Paweł; PAJOR, Mirosław. „modelowanie kinematyki prostej i odwrotnej żurawia samochodowego o strukturze redundantnej z wykorzystaniem srodowiska matlab”. Modelowanie Inzynierskie ˙ ,2016 (58):44–50.
  4. HERBIN, Paweł; PAJOR, Mirosław. Interactive 7-DOF motion controller of the operator arm (ExoArm 7-DOF). In: INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017. p. 185-188.
  5. HERBIN, Paweł. Design and modeling of an exoskeleton torque sensor51 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2017, 51:.
  6. HERBIN, Paweł; PAJOR, Mirosław, Modelling kinematics of a loading crane with a redundant kinematic structure. Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji, 2017, 3: 31-35.